EKOSOUTĚŽ – CENTRUM EDEN BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

  23.4.2019
V lednu 2019 se žáci 6. třídy přihlásili do ekologické soutěže, kterou vyhlásilo Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem...

V lednu 2019 se žáci 6. třídy přihlásili do ekologické soutěže, kterou vyhlásilo Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Všichni „šesťáci“ museli společně vytvořit výrobek z recyklovatelných materiálů. Žáci se téměř okamžitě shodli, že budou dělat pirátskou loď i s piráty a materiál, z něhož bude loď postavena, budou všudypřítomné plasty, hlavně pet lahve.Začala fáze střádání materiálu. Asi za měsíc se všichni sešli v malé tělocvičně, kde společně roztřídili pet lahve podle barev a udělali základ pirátské lodi. Poté se žáci rozdělili na menší skupinky, jenž pokračovaly ve stavbě. Na našem ekovýrobku se podíleli ve svých hodinách i vyučující pracovních činností a výtvarné výchovy (tvorba pirátů). Ale nutno dodat, že většina prací probíhala mimo vyučování!
Jedenáctého dubna žáci dokončili pirátskou loď. Teď zbývalo dopravit ji do Centra Eden a těšit se, že návštěvníci ji vyberou jako nejzajímavější výrobek. Pokud by se tak stalo, děti by byly v září odměněny chytrými hodinkami.
Žáky práce na pirátské lodi velmi bavila a dokázali projevit kreativního ducha, jak při realizaci samotné lodi, tak i při tvorbě pirátů, pirátské truhly nebo kormidla. Výsledek proto rozhodně stojí za zhlédnutí.
Myslím si, že odměnou pro žáky bude i školní výlet do Centra Eden, jehož prohlídku máme, díky zapojení do soutěže, zdarma.
Děkuji celé 6. třídě za zapojení do stavby pirátské lodi, ale hlavně za nadšení z práce při realizaci výrobku.

Mgr. Michaela Šinkorová