„Umím se rozhodnout“ – program primární prevence

  29.3.2017
V úterý 28. 3. 2017 se v 5. třídě naší školy uskutečnil II. blok programu primární prevence, který nesl název „Umím se rozhodnout“...

 Program si pro žáky připravily pracovnice centra Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. V průběhu tříhodinové lekce žáci řešili problematiku vztahů ve třídě, vyjadřovali svoje názory a následně diskutovali o kladných a záporných stránkách našeho třídního kolektivu. Kvalitu vzájemné spolupráce ve třídě si vyzkoušeli prostřednictvím zajímavých her, například hry s názvem „Gordický uzel“ nebo „Sousoší – rodina, bezpečí, ..“.
Na závěr programu všichni dostali pěkný diplom. Dětem se program velice líbil a zpestřil jedno jarní dopoledne v 5. třídě.

Mgr. Jitka Josková