„Umím (se) rozhodnout“

  24.10.2016
V pondělí 24. října proběhl v 5. třídě naší školy program s názvem „Umím (se) rozhodnout“.

 V pondělí 24. října proběhl v 5. třídě naší školy program s názvem „Umím (se) rozhodnout“. Jedná se program primární prevence, který pro nás připravily pracovnice Spektra ze Žďáru nad Sázavou. Žáci diskutovali o pravidlech ve třídním kolektivu, o vzájemné toleranci a dobrých vztazích. Charakterizovali a vyvozovali znaky „zdravé třídy“ – co tam patří a co již ne. Děti se prostřednictvím několika her měly poznávat navzájem. Šlo zejména o posílení sociálních hodnot a prosociálního chování. Tento podzimní program bude mít pokračování na jaře, na které se již těšíme.

 Mgr. Jitka Josková