„Požární ochrana očima dětí“ – krajské kolo

  7.6.2022
Koncem května proběhlo krajské kolo soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Dvě žákyně naší školy se svými literárními pracemi postoupily do krajského kola a na zámku v Přibyslavi se zúčastnily slavnostního předání diplomů a cen. Klára Novotná z 5. třídy se umístila na krásném 3. místě  a Magdaléna Mikulecká ze 6. třídy obsadila výborné 1. místo a postoupila do republikového kola, které se uskuteční 10. června v Litoměřicích. Oběma dívkám gratulujeme k dosaženému výsledku a přejeme jim nadále hodně zdaru v dalších literárních soutěžích.

Mgr. Monika Henychová