„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ a „Dopravní výchova“ – projektový den

  16.6.2022
Ve středu 15. června se žáci 6. a 7. třídy vypravili na Staré Ransko a Řeku...

Po cestě zachovávali zásady bezpečného a ohleduplného chování na komunikaci a chodníku, zopakovali si dopravní značky a překonávali křižovatky. Na Starém Ransku jsme si prošli zásady první pomoci, obvazovou techniku a důležitá telefonní čísla IZS. Žáci 7. třídy si prověřili znalosti z dopravní výchovy v krátkém testíku. Poté jsme pokračovali terénem až na Řeku. Zde jsme si popovídali o možnostech povodní a zásadách správného a bezpečného koupání. Občerstvili jsme se z vlastních zásob a po návratu do školy jsme si ukázali druhy hasicích přístrojů, které máme ve škole, a jejich použití.

                              Mgr. Alena Bencová a Mgr. Monika Henychová