„Kdo jsem a co smím“

  17.10.2016
V pátek 14. 10. 2016 žáci 3. třídy absolvovali I. blok programu primární prevence s názvem „Kdo jsem a co smím"...

V pátek 14. 10. 2016 žáci 3. třídy absolvovali I. blok programu primární prevence s názvem „Kdo jsem a co smím". Tento program pro nás vytvořilo SPEKTRUM - Centrum primární prevence ze Žďáru n. S. Po počátečním ostychu se žáci velice hezky zapojili do diskusí na téma: moje práva a z toho plynoucí povinnosti, co můžu a co musím. Velkým zpestřením bylo vložení her, vždy k danému tématu. Program také zmapoval vztahy mezi spolužáky a ukázal na to, jak je důležité se navzájem respektovat a dodržovat určitá pravidla. Všem se nám páteční dopoledne velmi líbilo.

Mgr. Eva Janáčková