„Celé Česko čte dětem“ v březnu ve školní družině

  21.3.2019
Poté, co jsme v pondělí s žáky 1. - 3. třídy navštívili městskou knihovnu v Hlinsku, jsme se příjemně naladili na čtenářskou notu...

Poté, co jsme v pondělí s žáky  1. - 3. třídy navštívili městskou knihovnu v Hlinsku, jsme se příjemně naladili na čtenářskou notu. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, který apeluje na důležitost četby pro harmonický rozvoj dítěte, jsme si i my ve školní družině vytvořili čtenářské odpoledne. Nejprve jsme udělali pořádek v družinové knihovně. Děti třídily knihy na ty pohádkové, s básničkami, s příběhy, encyklopedie, zpěvníky či pracovní sešity. Vyprávěli jsme si o tom, co je vlastně poezie a próza, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor a jak je vhodné či nevhodné s knihou zacházet. Poté jsme si vzájemně předčítali z knihy Madynka - zachránkyně od Astrid Lindgrenové, které byla pondělní návštěva v knihovně tematicky věnovaná.

Daniela Balková ŠD