Duševní zdraví, duševní nemoci a sociální práce

  14.4.2014
Duševně nemocní lidé žijí mezi námi a my mnohdy na první pohled jejich handicap ani nepoznáme.

Duševně nemocní lidé žijí mezi námi a my mnohdy na první pohled jejich handicap ani nepoznáme. Nezisková organizace FOKUS Vysočina pomáhá těmto lidem s jejich začleněním do společnosti a poskytuje individuální pomoc v jejich přirozeném prostředí. Pracovnice FOKUS-u Hlinsko spolupracují s naší školou a pořádají dvakrát do roka výchovně vzdělávací setkání se žáky osmé třídy a snaží se smazat mýty o psychických poruchách. Na podzimní setkání navázalo jarní 14. dubna 2014, kdy se pozorný posluchač formou hry „Riskuj!“ dozvěděl mnoho nového a poučného a ještě si výhrou v soutěži vylepšil známku z výchovy ke zdraví. Děkujeme Janě Horynové a Pavlíně Hrabovské za čas strávený mezi námi.

Mgr. Monika Chmelařová