Drogy - přednáška 7. 4. 2014

  8.4.2014
Problematika zneužívání návykových látek se stala celospolečenským problémem a věková hranice mladých narkomanů se bohužel neustále snižuje.

Problematika zneužívání návykových látek se stala celospolečenským problémem a věková hranice mladých narkomanů se bohužel neustále snižuje. Důkazem je otevření detoxikačního centra pro děti a mládež do 18 let na Malé Straně v Praze v roce 2013. Na prevenci braní drog je zaměřen i výchovně vzdělávací program studentek chotěbořského gymnázia, který se konal 7. dubna se žáky osmého ročníku v rámci hodin výchovy ke zdraví. Beseda kombinovaná s výkladem, ukázkami zajímavých fotografií a doplněná soutěžemi žáky zaujala i poučila.

Mgr. Monika Chmelařová