Dopravní výchova září 2014

  1.10.2014
V pondělí 29. 9. 2014 se zúčastnili žáci 3. a 4. třídy teoretické výuky bezpečnosti v silničním provozu. Společně s paní Jelínkovou z BESIPu, se seznámili s pravidly chování a s povinnostmi chodce a cyklisty v silničním provozu.

V pondělí 29. 9. 2014 se zúčastnili žáci 3. a 4. třídy teoretické výuky bezpečnosti v silničním provozu. Společně s paní Jelínkovou z BESIPu, se seznámili s pravidly chování a s povinnostmi chodce a cyklisty v silničním provozu, připomněli si vybavení jízdního kola a význam ochranné přílby pro bezpečnou jízdu na kole. Své znalosti si děti prakticky vyzkouší na dětském dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě a po úspěšném napsání testů získají průkaz cyklisty, který děti starší deseti let opravňuje jezdit samostatně v silničním provozu.

Přejeme všem, aby u zkoušky obstáli a jezdili co nejbezpečněji.

 

Jana Votavová