Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku

  21.10.2013
V pátek 18. října 2013 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili teoretické výuky bezpečnosti v silničním provozu v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

V pátek 18. října 2013 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili teoretické výuky bezpečnosti v silničním provozu v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Společně s paní Jelínkovou, lektorkou autoškoly, se seznamovali s pravidly chování a povinnostmi chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a významem ochranné přilby. Své znalosti si pak prakticky vyzkouší na dětském dopravním hřišti a po úspěšném napsání testů v jarních měsících získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“, který děti starší deseti let opravňuje jezdit samostatně v silničním provozu.

Mgr. Helena Kafková

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku  Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku  

                           Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku