Dopravní výchova - projektový den 2016

  21.6.2016
21. června 2016 proběhl na naší škole projektový den dopravní výchovy...

21. června 2016 proběhl na naší škole projektový den dopravní výchovy. Celý tento den se nesl ve znamení dopravní výchovy - všichni žáci se zapojili do aktivit, které souvisely s pravidly silničního provozu, s bezpečností na silnici a se základy první pomoci. Na modelových situacích nebo přímo v provozu si mohli teoretické znalosti vyzkoušet. 

Mgr. Kafková Helena