Dopravní výchova - projektový den 1. 6. 2015

  4.6.2015
Žáci 1. - 9. ročníku společně s třídními učiteli v rámci projektového dne probírali jednotlivá témata dopravní výchovy.

Žáci 1. - 9. ročníku společně s třídními učiteli v rámci projektového dne probírali jednotlivá témata dopravní výchovy: chodec, cyklista, řidič, dopravním zpravodajství, dopravní značky, křižovatky, chování při cestování městskou hromadnou dopravou, vlakem, postup při dopravní nehodě a s tím související první pomoc. S vybaveným policejním autem nás navštívili z krajského ředitelství Policie ČR.

Mgr. Alena Bencová