Dopravní výchova – projektový den pro žáky 1. a 2. stupně

  6.6.2017
2. června proběhl projektový den Dopravní výchova

Každá třída měla připravený program podle věku žáků. Vyprávěli si o dopravních značkách, nehodách, první pomoci, cyklistickém vybavení a chování na silnici. Poté se mnozí vypravili do terénu, aby si dopravní značky ukázali, bezpečně přešli po přechodech pro chodce, seznámili se s křižovatkami.

„My žáci devátého ročníku jsme si podle programu Besip zopakovali dopravní značky na interaktivní tabuli. To nám šlo. Horší byly křižovatky a testík, ale i to jsme nakonec zvládli.“

Žákyně 9. třídy Magda Kamarádová

„Nejvíce mě bavila statistika dopravních prostředků přes Krucemburk. Ani jsem netušil, že během dopoledne je tu takový provoz. Všechny dopravní prostředky jsme pak zanesli do grafu.“

Žák 9. třídy Matěj Vinopal