Dopravní výchova – projektový den 2018

  4.6.2018
1. června 2018 proběhl projektový den Dopravní výchova. Každá třída měla připravený program podle věku žáků...

1. června 2018 proběhl projektový den Dopravní výchova. Každá třída měla připravený program podle věku žáků. Ve třídách si žáci vyprávěli o dopravních značkách, nehodách, první pomoci, cyklistickém vybavení a chování na silnici. Kreslili různé dopravní značky a modelové situace na křižovatkách. Poté se mnozí vypravili do terénu, aby si dopravní značky ukázali, bezpečně přešli po přechodech pro chodce, seznámili se s křižovatkami. Šesťáci provedli i statistiku počtu aut, která projela Krucemburkem v jistém časovém úseku.

Mgr. Monika Henychová