Dopravní výchova – 4. třída

  4.4.2018
Ve středu 28. 3. 2018 se žáci 4. třídy seznamovali s pravidly silničního provozu...

Ve středu 28. 3. 2018 se žáci 4. třídy seznamovali s pravidly silničního provozu. Zopakovali si povinnosti chodce a cyklisty v silničním provozu, vybavenost jízdního kola a znalost dopravních značek. V teoretické výuce se dále zaměřili na řešení dopravních situací na různých křižovatkách. Své znalosti si děti vyzkouší na dopravním hřišti a po úspěšném napsání testů získají průkaz cyklisty, který opravňuje děti starší deseti let jezdit samostatně v silničním provozu. 

Mgr. Eva Janáčková