Dopravní výchova 3. a 4. třída

  8.12.2015
Od října se žáci 3. a 4. třídy průběžně připravují a zdokonalují v dopravní výchově formou blokové výuky a odpoledních sezení pod vedením paní Mrštíkové (lektorka autoškoly)...

Od října se žáci 3. a 4. třídy průběžně připravují  a zdokonalují v  dopravní výchově formou blokové výuky a odpoledních sezení pod vedením paní Mrštíkové (lektorka autoškoly), která děti připravuje na získání „řidičského průkazu“ pro cyklisty. Děti si hravou formou osvojují pravidla silničního provozu, zdokonalují se ve znalostech dopravních značek, učí se být dobrým chodcem a cyklistou, seznamují se se správným počínáním při dopravní nehodě. Své nabyté vědomosti, dovednosti si vyzkouší a prověří v květnu na dopravním hřišti v Chotěboři, kde je také čeká i praktická část – jízda na kole. Máme tedy ještě před sebou druhou polovinu dopravního kurzu, která dětem umožní se více zdokonalit v této oblasti a užívat pravidla silničního provozu v  každodenním životě.

Mgr. Veronika Zlatohlávková