Dopravní kurz 4 . třídy

  23.5.2013
V pátek dne 17. 5. 2013 se uskutečnilo závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně závěrečného přezkoušení praktických dovedností na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě.

V pátek dne 17. 5. 2013 se uskutečnilo závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně závěrečného přezkoušení praktických dovedností na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Žáci 4. třídy absolvovali celkem 16 hodin teoretické přípravy a nyní si vyzkoušeli své znalosti v kontrolní testové části, na kterou navazoval praktický výcvik. Ti žáci, kteří úspěšně složili obě části náročné zkoušky, obdrželi „Průkaz cyklisty“, ze kterého měli velikou radost.

Mgr. Klára Vencelová


dopravní kurz 4. třídy