Dopravní výchova

  12.6.2016
Ve čtvrtek 9. června 2016 se naši třeťáci a čtvrťáci vydali do Chotěboře ...

Ve čtvrtek 9. června 2016 se naši třeťáci a čtvrťáci vydali do Chotěboře, aby zde zakončili celoroční vzdělávání v dopravní výchově. Celý cyklus vedla paní lektorka Monika Mrštíková, která na tento den děti připravila po teoretické i praktické stránce. Žáci museli splnit teoretický dopravní test a poté prokazovali praktické zvládnutí dopravních situací na dopravním hřišti na stadionu. Na dodržování pravidel silničního provozu dohlížel též zástupce Městské policie v Chotěboři. Všichni se snažili a na závěr tak získali průkaz mladého cyklisty.

Mgr. Jitka Josková