Dopravní hřiště Havlíčkův Brod - 3. a 4. třída

  8.6.2015
V úterý 2. 6. 2015 navštívily děti 3. a 4. třídy opět po roce Havlíčkův Brod, aby tu složily na dopravním hřišti zkoušku cyklistiky.

V úterý 2. 6. 2015 navštívily děti 3. a 4. třídy opět po roce Havlíčkův Brod, aby tu složily na dopravním hřišti zkoušku cyklistiky.Dětské dopravní hřiště se nachází na ploše zimního stadionu v „Kotlině“ a slouží pro výuku dopravní výchovy. Žáci 4. třídy absolvovali závěrečnou zkoušku, která byla složena z části teoretické a praktické. Po zopakování dopravních značek, pravidel silničního provozu a po důkladném procvičení jízdy na kole pod vedením zkušených instruktorů se konala teoretická část zkoušky. Obsahovala 20 testových otázek. Poté přišla na řadu 15 minutová jízda, kterou museli žáci předvést bez závažných dopravních přestupků. Ti, kteří splnili obě náročné zkoušky obdrželi „Průkaz cyklisty.“

Jana Votavová