Doplňovací volby do Školské rady - červen 2009

  21.5.2009

Doplňovací volby do Školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků - červen 2009

Ředitel ZŠ Krucemburk vyhlašuje na den 25. 6. 2009 doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Krucemburk. Volen bude 1 člen z řad zákonných zástupců na uvolněné místo ve Školské radě.
Písemné návrhy na kandidáty a souhlas s kandidaturou podávejte k evidenci do 11. 6. 2009 buď osobně v kanceláři ZŠ, nebo prostřednictvím svých dětí.

Oznámení (vyvěšeno dne 21. 5. 2009)

Volební komise