Do lesa s lesníkem - projekt 2013

  12.6.2013
Dne 6. 6. 2013 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili projektu „Do lesa s lesníkem“, který pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se Stora Enso (pila Ždírec nad Doubravou) a Lesy České republiky.

Dne 6. 6. 2013 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili projektu „Do lesa s lesníkem“, který pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se Stora Enso (pila Ždírec nad Doubravou) a Lesy České republiky.

Žáci o půl osmé ráno nastoupili do přistaveného autobusu u ZŠ Krucemburk, který je odvezl do lesní lokality Žďárské vrchy (revír Vortová), kde se tento projekt uskutečnil. Akce byla zahájena slavnostním přivítáním dětí a učitelů, představením hostů, organizátorů a lesních pedagogů. Po krátkém uvítacím projevu byly děti rozděleny do šesti skupin, kde se postupně seznamovaly s jednotlivými stanovišti, ve kterých získávaly potřebné informace k vykonávání praktických úkolů zadávaných lesními pedagogy. Čas pro výměnu jednotlivých skupin mezi stanovišti byl vždy odtrouben lesním rohem.

Ukázky činností v lese (stanoviště 1 - 6):

stanoviště 1 – semenářství a zalesňování – žáci se seznámili s postupem zalesňování mýtin, prakticky si vyzkoušeli sázení stromků a jejich ochranu před lesní zvěří

stanoviště 2 – výchova mladých porostů, vyznačování těžeb v probírkových porostech – s touto problematikou se děti seznámily pomocí dramatického vyjádření vývoje a růstu lesa, následně si prakticky vyzkoušely vyznačování stromů určených k těžbě

stanoviště 3 – myslivost a péče o zvěř – toto stanoviště bylo zaměřeno na poznávání lesní zvěře žijící v této lokalitě pomocí obrazového materiálu a loveckých trofejí (kožešiny, paroží, lebky…)

stanoviště 4 – technika měření stromů – pomocí metrů a trojúhelníků se žáci naučili měřit obvod a výšku vzrostlých stromů, vyhledat v tabulce kubaturu a následně cenu, kterou by utržili za jednotlivý vytěžený strom

stanoviště 5 – těžební činnost a přibližování – zde byla dětem prakticky předvedena práce lesníka v terénu a způsob přibližování pokácených kmenů pomocí vyvážečky a tažného koně

stanoviště 6 – kreativní dílna – zde byli žáci seznámeni s produkty, které se vyrábí z vytěženého dřeva na pile a následně si mohli z připravených dřevěných dílů vyrobit lavičku

Organizátoři nezapomněli ani na hladové dětské žaludky a pro děti zajistili svačiny a nápoje. Na závěr akce všechny děti dostaly dárek na památku a pila Stora Enso věnovala dětem lavičky, které si samy vyrobily. Po závěrečném poděkování a shrnutí celého dopoledne si děti s velkým nadšením své výrobky odnášely do autobusu, který je odvezl zpět k ZŠ Krucemburk. Z celého dopoledne si děti kromě dárků od sponzorů tohoto projektu odnesly především cenné informace a poznatky z oblasti myslivosti, lesnictví a  plno krásných zážitků a dojmů.

Mgr. Veronika Zlatohlávková, Mgr. Klára Vencelová

 

Do lesa s lesníkem - projekt Do lesa s lesníkem - projekt

Do lesa s lesníkem - projekt Do lesa s lesníkem - projekt