Divadlo v anglickém jazyce

  22.12.2016
20. 12. 2016 žáci prvního i druhého stupně zažili angličtinu netradičně...

20. 12. 2016 žáci prvního i druhého stupně zažili angličtinu netradičně.  Cílem anglicko- českého příběhu, je lehkou a hravou formou obohatit hodiny anglického jazyka a motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností u dětí. I. stupeň shlédl pohádku John and Mary. V netradičním příběhu jsou prostřednictvím dvou hlavních hrdinů do divadelního jazyka přetransformována témata jako úcta k rodičům, přirozená ochrana přírody, schopnost orientovat se v přírodě a úcta k starším.  II. stupeň shlédl příběh Peter Black 2, který se dotýká nás všech a dříve či později s ním budeme v různých podobách konfrontováni všichni. Hledání správného zaměstnání, mezilidské vztahy.

Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková