Den Země ve 4. třídě – 18. 4. 2013

  26.4.2013
Na tento čtvrtek se děti ze 4. třídy těšily již dlouho. Naše téma: Přírodní společenstva – rostliny a živočichové žijící v přírodě ve vzájemných vztazích na jednom místě.

Na tento čtvrtek se děti ze 4. třídy těšily již dlouho. Naše téma: Přírodní společenstva – rostliny a živočichové žijící v přírodě ve vzájemných vztazích na jednom místě (v lese, u lidských obydlí, na poli, na louce, ve vodě a v jejím okolí). První hodinu jsme se věnovali danému tématu. Jelikož byly děti velmi tvořivé a soutěživé, začali jsme poté vytvářet ekologickou vlajku. Soutěž vyhlásily kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. Mohli jsme vyrobit vlajku z různých materiálů. Vlajka měla mít jarní motivy, velikost minimálně 1,5 x 1 metr a měla také evokovat sběr a recyklaci starých elektrospotřebičů. Vlajku jsme nestihli dodělat, ale pevně věříme, že ji stihneme dodělat včas. Poslední dvě hodiny jsme se všichni věnovali úklidu obce. Počasí nám přálo, veselá nálada nás neopouštěla. 

Mgr. Klára Vencelová
 

Den Země ve 4. třídě Den Země ve 4. třídě

Den Země ve 4. třídě Den Země ve 4. třídě

Den Země ve 4. třídě Den Země ve 4. třídě