Den Země 2022 - projektový den

  26.4.2022
Tento rok se v pátek 22. dubna po dvouleté pauze uskutečnil projektový den „Den Země"...

Tento rok se v pátek 22. dubna po dvouleté pauze uskutečnil projektový den „Den Země". V průběhu prvních dvou vyučovacích hodin tvořili žáci výtvarná díla s ekologickou tématikou, plakáty o recyklaci odpadu a o lesním společenstvu. 

Dalším úkolem pro 1. až 7. třídu byl sběr odpadků v rámci akce "Čistá Vysočina" v Krucemburku, na cyklostezce do Vojnova Městce a do Ždírce, posledním úsekem byla silnice na Staré Ransko. Osmáci a deváťáci uklízeli okolí školy. Je smutné, kolik odpadků se válí v okolí našich domovů. Doufejme, že jednou takovéto akce již nebudou potřeba.

Ve čtvrtek 21. dubna se žáci 2. stupně zúčastnili přednášky s panem Petrem Piechulou ze Správy CHKO Žďárské Vrchy, která byla zaměřena na ptactvo. Dozvěděli jsme se například, proč jsou pro nás ptáci důležití, jak člověk ovlivňuje jejich přirozené prostředí, jak jim můžeme pomáhat. I my se snažíme v rámci výuky podpořit zájem žáků o ekologická témata. Žáci v předmětu pracovní činnosti vyrobili ptačí budky, které jsou rozvěšeny v okolí školy. Společně budeme o tyto budky v rámci kroužku „Laboratorní praktika z přírodopisu“ pečovat.

Postřehy dětí:

„Dozvěděla jsem se, že na ptačí budky se nemají připevňovat bidýlka kvůli predátorům.“ - Magdaléna Mikulecká 

„Zaujal mne skorec vodní, protože umí běhat pod vodou. Ze dna sbírá chrostíky.“ - Jindřich Šlerka 

„Dříve byla krajina rozdělena na malé pozemky, kde se ptákům žilo lépe, protože bylo v krajině více potravy a míst k hnízdění.“ -
Iveta Jacháčková

 Mgr. Klára Raurová