Den Země 2013

  24.4.2013
Ve čtvrtek 18. dubna se na naší škole, jako každé jaro, konal Den Země. Žáci všech ročníků se nejprve ve svých třídách věnovali projektům s přírodopisnou tématikou. Jejich práce budou vystaveny v prostorách školy.

Ve čtvrtek 18. dubna se na naší škole, jako každé jaro, konal Den Země. Žáci všech ročníků se nejprve ve svých třídách věnovali projektům s přírodopisnou tématikou. Jejich práce budou vystaveny v prostorách školy. Poté všichni vyrazili ven, aby zvelebili obec a její blízké okolí.

Žáci prvního stupně se věnovali úklidu obce. Každá třída na své trase posbírala odpadky, které zde neukáznění občané v uplynulém roce odhodili.

Žáci 6. a 7. třídy v rámci krajské akce Čistá Vysočina uklízeli podél cyklostezky do Vojnova Městce a podél cesty na Staré Ransko. Ani „osmáci“ a „deváťáci“ nezaháleli a věnovali se jarnímu úklidu okolí školy.

Den se vydařil, počasí nám přálo. Nezbývá, než si pro příští rok přát opět hezké počasí a co nejméně odpadků podél cest.

Mgr. Jitka Kadlecová

 

Den Země Den Země

Den Země Den Země

Den Země Den Země