Den Země - 20. 4. 2018

  23.4.2018
Letošní Den Země se na naší škole konal v pátek 20. dubna...

Letošní Den Země se na naší škole konal v pátek 20. dubna.  Již o den dříve přijela dětem z 2. stupně Mgr. Kateřina Machová ze správy CHKO Žďárské vrchy vyprávět o chráněné krajinné oblasti. Dozvěděli jsme se například, čím se zaměstnanci správy CHKO zabývají, čím je CHKO Žďárské vrchy unikátní, jak je to s ochranou a péčí o lesy a louky apod. Mimo to jsme probrali některé chráněné druhy rostlin a živočichů a také výskyt vlka nejen v ČR, ale i ve Žďárských vrších.
Pátek probíhal již tradičně. Děti se nejdříve ve svých třídách věnovaly pracím s ekologickou a přírodovědnou tématikou – hry, prezentace na PC a tvorba plakátů na dané téma. Když opadla ranní rosa, vyšly do ulic a okolí Krucemburku na sběr odpadků. První stupeň v obci, žáci ze 6. a 7. třídy v rámci akce Čistá Vysočina na cyklostezkách na Vojnův Městec a Ždírec nad Doubravou a podél silnice na Staré Ransko. Osmáci a deváťáci provedli jarní úklid na hřišti a v areálu školy.
Počasí přálo možná až příliš, na sluníčku jsme se pěkně pekli. Dopoledne rychle uteklo.
Všem zúčastněným dětem bych ráda za celý učitelský sbor poděkovala za pomoc při jarním úklidu.

Mgr. Jitka Kadlecová