Den Země

  25.4.2016
Pátek 22. dubna 2016 jsme věnovali ekologickému svátku – Dni Země. Ten jsme oslavili tradičně – úklidem obce a jejího okolí.

Páteční dopoledne bylo v naší škole věnováno životnímu prostředí. V prvních hodinách proběhly ve všech třídách projekty, při nichž žáci vytvořili pěkné plakáty na témata spojená s přírodou a ekologií, např. les, ochrana ŽP, ekosystémy apod. Těmito pracemi si zkrášlíme prostory školy.
Poté, když se počasí trochu vylepšilo, jsme vyrazili ven a pustili se do úklidu obce (žáci 1. stupně) a jejího okolí. Tento úklid odpadků probíhá v rámci krajské akce Čistá Vysočina. Šesťáci a sedmáci prošli a uklidili cyklostezku na Vojnův Městec a Ždírec nad Doubravou a silnici na Staré Ransko. Osmáci a deváťáci zůstali u školy a upravili školní hřiště a nejbližší okolí školy.
Všem šla práce od ruky a odměnou za únavu nám všem bude příjemný pohled na výsledek, tj. na hezké prostředí.

                                                                                                        Mgr. Jitka Kadlecová