Den vody 22. března netradičně

  29.3.2017
22. březen je organizací OSN vyhlášen jako Den vody a pro letošní rok byl určen i Týden vody na dobu od 20. do 27. března...

22. březen je organizací OSN vyhlášen jako Den vody a pro letošní rok byl určen i Týden vody na dobu od 20. do 27. března. Pro nás je voda samozřejmostí a běžnou součástí našeho života, jsou však státy, kde je vzácným a drahým zbožím a tento katastrofální nedostatek způsobuje lidem značné životní i zdravotní problémy. V rámci hodin ruského jazyka, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy i kroužku němčiny nápadití žáci druhého stupně vytvořili zajímavé obrazové i slovní prezentace a podívali se na vodu ze všech možných úhlů. Děkuji všem dětem za kreativní a osobitý přístup a děvčatům z osmé třídy za vyvěšení všech prací na chodbě ve druhém patře.

Mgr. Monika Chmelařová