Dějepisná olympiáda – školní kolo

  4.12.2023
Začátkem prosince proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády...

Do Dějepisné olympiády se zapojili žáci 7., 8. a 9. třídy. Letošní zadání neslo název „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje až po Jana Husa“. Žáci se zhostili úkolů velmi dobře, snažili se vyřešit všechny otázky a popsat obrázky.  Věra Losenická ze 7. třídy a Ludmila Málková z 9. třídy byly nejúspěšnější a budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Havlíčkově Brodu.

Mgr. Monika Lorencová, Mgr. Michaela Šinkorová