Dějepisná olympiáda – Mladý historik

  17.11.2017
Školní kolo proběhlo ve středu 15. listopadu v 8. a 9. třídě.

Dějepisná olympiáda je určena pro žáky 8. a 9. třídy, letošní téma se vztahovalo k Československu v letech 1918 – 1938. Pro žáky 8. třídy bylo toto téma velmi obtížné, a proto byla jejich úspěšnost menší. Žáci 9. třídy se tímto tématem právě zabývají v hodinách dějepisu, tak dosáhli lepších výsledků. Nejúspěšnějším řešitelem byl Benedikt Coufal, 2. místo si svými znalostmi vybojoval Petr Kasal a 3. místo se shodným počtem bodů obsadili Ondřej Mitana a Patrik Pačanda. Benedikt s Petrem budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Havlíčkově Brodě.

Mgr. Monika Henychová