Covid-19 testování žáků

  7.4.2021
Testování bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Uskuteční se při příchodu žáků do školy ...

Testování bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Uskuteční se při příchodu žáků do školy ve vyhrazených třídách za přítomnosti zaměstnanců základní školy, kteří budou dohlížet na správné provedení testování. Naše škola obdržela testovací sady Singclean - instruktážní video  a instruktážní leták. 

Pokud bude v pondělí nebo ve čtvrtek ráno při testování zjištěn pozitivní test u žáka, bude škola postupovat dle metodického pokynu MŠMT - jednoduché schéma návazných postupů antigenního testování

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Prosíme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, průjem …).

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH  (PDF)

TESTOVÁNÍ - LETÁK PRO RODIČE (PDF)

INFORMACE O TESTOVÁNÍ PRO RODIČE (PDF)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA (PDF)