Chemická olympiáda - školní kolo 2011

  12.1.2011

Chemická olympiáda – školní kolo

4. ledna 2011 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády. Soutěžili žáci devátého ročníku v chemii anorganické a organické. Okresního kola se zúčastní Pavel Benc, Tomáš Vanča, Josef Doležal, Matouš Vanča.
Přeji mnoho úspěchů v okresním kole chemické olympiády.

Mgr. Alena Bencová