Chemická olympiáda 2013

  25.1.2013

Školní kolo Chemické olympiády

24. ledna 2013 se uskutečnil závěrečný test školního kola Chemické olympiády. V letošním školním roce žáci 9. ročníku řešili teoretické a praktické úkoly z anorganické a organické chemie (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, kyslík, vodík, redoxní reakce, výpočty z chemických rovnic). Okresního kola Chemické olympiády v Havlíčkově Brodě se zúčastní Kristýna Prouzová a Kateřina Špilková.
Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Alena Bencová