Přehlídka středních škol

  6.11.2014
Krajské kolo Logické olympiády se uskutečnilo 7. 11. 2014 na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Naši školu za první stupeň reprezentovala žákyně 5. ročníku Jana Somsiová.

Dne 4. 11. 2014 žáci devátého ročníku navštívili Přehlídku středních škol v Havlíčkově Brodě. Jednotlivé školy zde nabízely studijní a učební obory pro školní rok 2014/2015. Žáci měli jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o možnostech studia a následném uplatnění v praxi. Mohli se zeptat pedagogů i samotných studentů na to, co je zajímá, aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor, který je připraví na budoucí profesi.

Při této příležitosti jsme si prohlédli i Obchodní akademii a Hotelovou školu v Havlíčkově Brodě. Zde nás provázela Ing. Lenka Janovská, která podala žákům podrobné informace o této škole, studijních oborech. Prohlédli jsme si učebny a studijní centrum.

Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková