Burza středních škol - Havlíčkův Brod 5. 11. 2013

  14.11.2013
Žáci devátého ročníku se zúčastnili tradiční podzimní přehlídky středních škol v Havlíčkově Brodě.

Žáci devátého ročníku se zúčastnili tradiční podzimní přehlídky středních škol v Havlíčkově Brodě. Zástupci jednotlivých středních škol podávali informace o svých školách, vyučovaných studijních či učebních oborech, možnostech ubytování a stravování, počtech přijímaných žáků, o přijímacích zkouškách. K dispozici byly různé informační materiály.

Doufám, že získané informace pomohou při rozhodování, kam po základní škole.

Ing. Ivana Tomková