Burza středních škol - Havlíčkův Brod 31. října 2012

  1.11.2012
30. října 2012 se žáci devátého ročníku zúčastnili Přehlídky střeních škol v Havlíčkově Brodě.

30. října 2012 se žáci devátého ročníku zúčastnili Přehlídky střeních škol v Havlíčkově Brodě. Získali zde bližší informace o jednotlivých středních školách, učilištích a jimi vyučovaných oborech v regionu Havlíčkův Brod i dalších místech naší republiky.
Podrobnější informace jsme získali o OA a Hotelové škole Havlíčkův Brod, kterou jsme navštívili.  Zde se nám věnovala Ing. Janovská. Představila nám jednotlivé studijní obory, prohlídli jsme si prostory školy – učebny, studijní centrum, tělocvičnu.
Věřím, že získané informace pomohou žákům při výběru střední školy.

Ing. Ivana Tomková