Beseda Policie ČR na téma „Bezpečný internet“

  1.2.2012
Dne 24. ledna 2012 ve čtvrté a páté třídě proběhla beseda Policie ČR na téma „Bezpečný internet“. Žáci pod vedením paní policistky nprap. Moniky Pátkové spolu diskutovali o používání internetu.

Dne 24. ledna 2012 ve čtvrté a páté třídě proběhla beseda Policie ČR na téma „Bezpečný internet“. Žáci pod vedením paní policistky nprap. Moniky Pátkové spolu diskutovali o používání internetu, jeho využití a zároveň možném nebezpečí, které by mohlo nastat v případě nedodržení určitých pravidel při jeho používání. Vzhledem k velkému počtu žáků, kteří využívají sociálních sítí např. Facebook, byli poučeni o správném chování, vhodných a nevhodných informacích používaných na této síti, o možné přístupné věkové hranici a významu kontroly dětí při práci na počítači ze strany rodičů.V neposlední řadě byli upozorněni na nebezpečí výskytu pedofilie související s používáním internetu.

Žáci po celou dobu besedy bedlivě naslouchali a spolupracovali, neboť diskuze na toto téma byla pro ně zajímavá a velice přínosná.

Bc. Veronika Zlatohlávková