„Naše obec v minulosti“ - beseda s panem Václavem Jandou

  15.10.2012

9. října 2012 proběhla ve 3. třídě beseda na téma „Naše obec v minulosti“ s bývalým ředitelem základní školy, panem Václavem Jandou. Z úst toho nejpovolanějšího, kronikáře, historika a skvělého vypravěče se žáci dozvěděli o vzniku obce, majitelích a znaku obce, významných osobnostech, slavnostech, ale i požárech a válkách. S naší obcí, dnes městysem Krucemburk, je spjata i řada pověstí a pohádek, kterými pan Janda besedu dětem oživil. Na závěr besedy si děti prohlédly fotografie Krucemburku, významných osobností a dalších historické snímky z archívu pana Václava Jandy.

Mgr. Helena Kafková

beseda s panem Václavem Jandou  beseda s panem Václavem Jandou - 3. třída