Beseda s pamětníkem - panem Vomelou - o konci 2. světové války v Krucemburku

  2.3.2015
Ve čtvrtek 26. 2. 2015 proběhla v místním kině beseda s místním pamětníkem panem Vomelou.

Ve čtvrtek 26. února 2015 proběhla v místním kině beseda s místním pamětníkem panem Vomelou. Besedy se zúčastnili všichni žáci 7., 8. a 9. ročníku a téma bylo velmi zajímavé – konec 2. světové války v Krucemburku, nelehké dny úřadování německého gestapa, zatýkání, vyslýchání a kruté týrání krucemburských občanů. Mnozí z nich se bohužel konce války nedožili, zůstali ale ve vzpomínkách nejen svých blízkých, ale  i vnímavých a dosud žijících lidí, mezi které patří i pan Vomela. Všechny přítomné posluchače zaujalo jeho poutavé vyprávění, které na závěr doplnil dobovými fotografiemi. Čas vymezený pro  povídání s panem Vomelou byl příliš krátký na sdělení informací a vzpomínek, které pro nás měl místní pamětník připravené, proto nám pan Vomela nabídnul pokračování svého vyprávění. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

                                                                                                                       Mgr. Dana Kazdová