Beseda o přírodě s panem Jaroslavem Dvořákem

  22.4.2024
V pátek 19. 4. 2024 navštívil naši školu pan Jaroslav Dvořák z Lesní správy Staré Ransko ...

V pátek 19. 4. 2024 navštívil naši školu pan Jaroslav Dvořák z Lesní správy Staré Ransko, aby všem žákům prvního stupně předal něco ze svých bohatých znalostí o přírodě. Beseda se konala u příležitosti Dne Země a jejím tématem byl ekosystém les. Přes úvodní přehled listnatých a jehličnatých stromů se dostal k mnoha zajímavým faktům, které objasňují současný stav lesa a jeho proměny. Neopomněl ani živočichy žijící v lese a na úplný závěr nám pan hajný potvrdil, že za humny je skutečně vlk! Děkujeme za besedu.

                                                                                   Mgr. Marion Polívková