Beseda „Prevence dětských úrazů“

  12.4.2019
Ve středu 10. dubna 2019 byla pro žáky 3. třídy připravena beseda „Prevence dětských úrazů“...

Ve středu 10. dubna 2019 byla pro žáky 3. třídy připravena beseda „Prevence dětských úrazů“. Paní lektorka si pro žáky připravila povídání s diskuzí nad dětskými úrazy ve svém nejbližším okolí a jak jim předcházet. Žáci pracovali ve skupinách a plnili plno zajímavých úkolů. Soutěžili ve svých znalostech a poté prezentovali svoje zážitky. Na úplný závěr žáci trénovali umělé dýchání na cvičné figuríně. Beseda byla velmi pěkná.

Mgr. V. Štouračová

a