„O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ - přednáška 24. 3. 2014

  25.3.2014
V pondělí 24. března 2014 žáci osmého a devátého ročníku absolvovali originální a poučnou přednášku „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ pana Tomáše Řeháka, ředitele organizace ABATOP.

V pondělí 24. března 2014 žáci osmého a devátého ročníku absolvovali originální a poučnou přednášku „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ pana Tomáše Řeháka, ředitele organizace ABATOP. Cílem vzdělávací besedy je poskytnout důležité informace o šíření HIV/AIDS i pohlavně přenosných chorob, snížit počet nechtěných těhotenství, varovat před užíváním návykových látek a tím omezit rizikové chování mládeže. Ve druhé části programu vnímaví diváci zhlédli sugestivní film o dívce nakažené virem HIV a o komplikacích spojených s léčbou zákeřné a smrtelné nemoci AIDS. Napjatá pozornost žáků, jejich spontánní reakce i dotazy svědčí o tom, že toto téma je stále velmi aktuální a mladé publikum vždy hluboce zasáhne.

Mgr. Monika Chmelařová