50. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

  29.4.2024
Postup do krajského kola se podařil třem žákyním v literární oblasti této soutěže...

Naše škola se zapojuje pravidelně do literární a výtvarné oblasti Požární ochrany očima dětí a mládeže. Celkem se zúčastnilo 106 škol se 1402 žáky. Z okresního kola postoupily tři žákyně se svými slohovými pracemi do krajského kola. Julie Kohoutová ze 4. třídy zvítězila ve své kategorii, dvě druhá místa patřila žákyním Věře Losenické ze 7. třídy a Tereze Valecké z 9. třídy. Slavnostní vyhodnocení s předáním cen a diplomů proběhne na zámku v Přibyslavi. Blahopřejeme děvčatům a ostatním zapojeným žákům, kteří nepostoupili, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Monika Lorencová, Mgr. Věra Štouračová