24. září 2016 Oslavy 775 let výročí Městyse Krucemburk

  27.9.2016
Od 14 hodin v sobotu 24. září 2016 začaly probíhat oslavy 775 let výročí Městyse Krucemburk...

Za sokolovnou byly připraveny atrakce pro děti, hasičské soutěže, loutkové divadlo Oblázek s pohádkou Kašpárkova kouzelná kniha. Celou akci oficiálně zahájili žáci naší školy z 9. třídy, Ondřej Pecina seznámil přítomné občany s krátkou historií obce, Tereza Jarošová převyprávěla pověst o skřítkovi z Krucemburku a Pavel Soukup měl připravené povídání o osobnostech, které v Krucemburku žily, nebo aspoň vykonaly pro Krucemburk něco výjimečného. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školky a Základní umělecké školy Krucemburk. Po všech dalších oficiálních projevech už následovala volná zábava s hudbou a občerstvením. Každý si určitě našel to, co ho zajímalo a bavilo. Slunný a teplý podzimní den pomohl příjemné atmosféře této akce.

Mgr. Jiří Šikl, Mgr. Monika Henychová