21. a 22. září 2016 Kino Krucemburk

  23.9.2016
Filmová představení pro žáky 1. a 2. stupně, spojená s historickou besedou.

Ve středu 21. září 2016 se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili k 775. výročí Městyse Krucemburk v místním kině besedy pana Vomely o vzniku obce Krucemburk, povýšení na městečko, významných osobnostech a stavbách. Na závěr besedy byl pro děti připraven kvíz otázek, kde za každou správnou odpověď  dostaly sladkou odměnu. Poté následoval scifi film Avatar. Děti z 1. – 4. třídy filmové představení navštívily 22. září, pro ně byla promítnuta pohádka Hodný dinosaurus, která se všem velmi líbila.

Mgr. Monika Henychová, Mgr. Eva Janáčková

S naší třídou jsme šli do krucemburského kina na přednášku a film Avatar, jež byl promítán k příležitosti 775. výročí Krucemburku. Před filmem jsme měli přednášku o historii této vesnice od pana Vomely, která byla zakončena soutěží. Myslím, že to bylo pěkné spojení historie a kultury, které si všichni užili.        

Ondřej Pecina, 9. třída