7.12.2020
1. st., 6., 7. a 9. tř. - prezenční výuka, 8. tř. distanční výuka