Třídní schůzky - 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021

  18.11.2020
online formou přes aplikaci MS Teams, informace rodiče obdrží od třídních učitelů

Vzhledem k epidemiologické situaci budou třídní schůzky probíhat dne 18. 11. 2020 online formou přes aplikaci MS Teams - přes žákovské účty. Třídní učitelé zašlou rodičům informace s uvedením času zahájení třídní schůzky.