Školní výlet - 8. třída, RS Stan - Březová

  9.6.2015
žáci 8. třídy, Mgr. Kadlecová, Ing. Tomková

V RS zajištěn program Pevnost Boyard - žáci budou rozděleni na týmy a společně plnit úkoly. Program podporuje týmovou práci a pohybovou zdatnost.