Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 2018

  18.6.2018
žáci 1. - 9. třídy, třídní učitelé